Persoonlijke – Onpersoonlijke energie

Inhoud

Eén van de belangrijkste polariteiten in Voice Dialogue is de persoonlijke versus onpersoonlijke energie. Verschillende subpersonen dragen een persoonlijke energie, de zorgers, diegene die persoonlijk betrokken zijn op anderen, diegene die willen dat de anderen het goed hebben. Aan de andere kant kennen we subpersonen die meer op onszelf gericht zijn, die grenzen kunnen stellen, die vermijden dat we overspoeld raken door de energie van andere mensen.

In deze workshop leer je niet alleen een balans te vinden tussen deze energieën in jezelf maar ook hoe je deze persoonlijke en onpersoonlijke stukken kan ontwikkelen in je cliënten afhankelijk van de noodzaak bij de cliënt in kwestie. Je leert ook dat bijvoorbeeld de verantwoordelijke subpersoon kan ingezet worden op een persoonlijke en onpersoonlijke manier.

Tevens zie je een demosessie waarbij de hele groep betrokken wordt in een voice dialogue sessie.

De bindingspatronen komen ook weer aan bod. We staan stil bij persoonlijke en onpersoonlijke bindinsgpatronen.

We bekijken je eigen energetische huishouding als begeleider. Hoe sluit je een sessie ( op tijd ) af, hoe zorg je ervoor dat je nadien kan loskoppelen van de verhalen van je cliënten, hoe zorg je ervoor dat je niet oeverloos beschikbaar bent.

Doorheen deze 2 dagen loopt natuurlijk de onderliggende kwetsbaarheid als rode draad.

Wat leer je?

Je ziet een groepsfacilitatie
Je krijgt oefeningen aangereikt die je kan gebruiken in het werk met je cliënten
Je kan op een bewuste manier persoonlijke en onpersoonlijke energie inzetten in begeleidingswerk
Je draagt beter zorg voor je energetische huishouding , zowel in werk als privé omstandigheden

Voorwaarden voor deelname

Minstens deel 2 gevolgd hebben van de facilitatoropleiding, ofwel een gelijkaardige opleiding in een ander instituut waar de bindingspatronen aan bod kwamen.

Datum 

voorjaar 2018 : 7 en 8 februari 2018

Telkens van 9u30 tot 16u30 met een uur middagpauze. Lunchen kan in de stad.

Aantal deelnemers

Ik streef naar een groep van maximum 8 deelnemers om de leermogelijkheden te maximaliseren.

Locatie

Groepsruimte in groepspraktijk De Kering. www.praktijkdekering.be
Minderbroedersstraat 18, 3300 Tienen.

Tarief en inschrijven

Het tarief voor deze training bedraagt 280 euro . KMO portefeuille is mogelijk. Voor de verdere modaliteiten verwijzen we naar de bankgegevens en voorwaarden.