Individueel Leertraject

Individueel leertraject

Doelgroep

Iedereen die gestart is met deel 1 van de opleiding kan in dit individueel leertraject stappen.

Inhoud van dit traject

Het traject bestaat uit 4 sessies van anderhalf uur. In deze sessies kunnen de volgende zaken aan bod komen:

  • Zelf gefaciliteerd worden in je persoonlijk proces. Hoe meer je zelf gefaciliteerd wordt, hoe meer subpersonen je leert kennen en hoe beter je werk als Voice Dialogue Facilitator wordt.
  • Een casus inbrengen uit je praktijk, dit kan gaan om een individuele cliënt, een koppel of een trainingsgroep. Niet alleen zullen we de casus bekijken vanuit de Voice Dialogue invalshoek, ook belichten we je eigen reacties naar de cliënt toe. Welke subpersonen zijn er bij jou actief bij deze bepaalde cliënt? Welke bindingspatronen manifesteren zich?
  • Ondersteuning krijgen in de ontwikkeling van lezingen, workshops en trainingen waarin je de Voice Dialogue methode wil verwerken.

Begeleiders

Je kan kiezen bij welk van de 4 begeleiders van het Voice Dialogue instituut je dit traject aangaat. Je doorloopt het hele traject bij 1 begeleider. Het traject van 4 sessies dient in 1 jaar doorlopen te worden.  Nadien kan je een nieuw traject aangaan bij een andere begeleider. We raden dit ook aan omdat je op die manier verschillende stijlen van faciliteren ervaart en daar weer dingen kan uit oppikken voor je eigen praktijk.

Tarief  en inschrijven

Het tarief voor het traject bedraagt 460 Euro. KMO portefeuille is mogelijk waardoor je per sessie van anderhalf uur 69 Euro zelf betaalt. Voor de verdere modaliteiten verwijzen we naar de bankgegevens en voorwaarden.

Aangezien KMO portefeuille geldig is voor deze individuele opleiding betekent dit dat je bij elke sessie moeten tekenen voor aanwezigheid, je krijgt een getuigschrift van dit traject en je kan nadien feedback geven via het evaluatieformulier.

Je aanvraag voor KMOp moet ingediend worden binnen de 14 kalenderdagen na de eerste afspraak.