Individuele Supervisie

Individuele supervisie

Doelgroep

Voor (ex) – studenten van het instituut die Voice Dialogue gebruiken in hun professionele werkomgeving.

De inhoud van de sessies kan zich op verschillende vlakken situeren

  • Zelf gefaciliteerd worden in je persoonlijk proces. Hoe meer je zelf gefaciliteerd wordt, hoe meer subpersonen je leert kennen en hoe beter je werk als Voice Dialogue Facilitator wordt.
  • Een casus inbrengen uit je praktijk, dit kan gaan om een individuele cliënt, een koppel of een trainingsgroep. Niet alleen zullen we de casus bekijken vanuit de Voice Dialogue invalshoek, ook belichten we je eigen reacties naar de cliënt toe. Welke subpersonen zijn er bij jou actief bij deze bepaalde cliënt? Welke bindingspatronen manifesteren zich?
  • Ondersteuning krijgen in de ontwikkeling van lezingen, workshops en trainingen waarin je de Voice Dialogue methode wil verwerken.

Praktisch

Een supervisie sessie duurt anderhalf uur en kost 90 Euro. ( voor bedrijven gelden andere tarieven, deze worden afgesproken na een intakegesprek met de opdrachtgever)

Vanaf heden kan een supervisie ook via Skype plaatsvinden. Het tarief is hetzelfde. Ons Skype adres is VoiceDialogueBelgium.

Indien je de Voice Dialogue  opleiding hebt aangevangen kunnen deze supervisies ook plaatsvinden in een individueel leertraject dat via KMOportefeuille kan betaald worden.  Klik op deze link voor meer info. 

Locatie

Marijke Leys in Tienen ( Marijke.leys@voicedialogue.be)
Freya Van den Bossche in Gent (mamafrau@skynet.be)
Ann Leonard in Kontich ( ann.leonard@conciente.be)