Mentaliserend Coachen

Mentaliserend Coachen
René Meijer

Korte workshop op donderdagavond 15 maart 2018
Een lesdag op vrijdag 16 maart 2018 , allebei in Leuven ( VOLZET )

Bevorder zelfreflectie en inlevingsvermogen bij je cliënten

“Zoals ik het zie, zo is het ook”.

Mensen met weinig zelf reflectie gaan ervan uit dat hun kijk op de werkelijkheid de waarheid is. Ze hebben vaak ook moeite zich in te leven in anderen. Als coach of therapeut vraag je je dan af: hoe kan ik daarmee omgaan? Hoe kan ik zelfreflectie en inlevingsvermogen bevorderen?

Mentaliseren betekent dat je kunt reflecteren op jezelf en je kunt inleven in anderen. Niet voor iedereen vanzelfsprekend! Mentaliserende gesprekstechnieken helpen je als therapeut om het mentaliserend vermogen van je cliënten te vergroten. En om een gesprek dat stagneert weer vlot te trekken.

Op  15 en 16 maart 2018  komt drs. René Meijer, psycholoog, naar België om ons wegwijs te maken in de houding en gesprekstechnieken van mentaliserend coachen (MC). En om ons inzicht te vergroten in het waarom van het ontbreken van mentaliserend vermogen.

Een aanpak die goed aansluit bij Voice Dialogue en een uitbreiding vormt van je therapeutisch repertoire!

Achtergronden

Het woord ‘mentaliseren’ roept soms de associatie op dat het om een puur cognitieve, mentale exercitie gaat. Niets is minder waar. Mentaliserend vermogen gaat over het kunnen voelen en denken over je eigen voelen en denken en dat van anderen. Juist de relatie tussen voelen en denken staat centraal, zeker in situaties waarbij emoties een rol spelen in de interactie. De term mentaliseren sluit aan bij de internationale literatuur en de Engelse term Mentalization.

Mentaliserend coachen komt voort uit MBT (Mentalization-Based Treatment), een therapie-methode voor het werken met o.a. borderline patiënten. René Meijer heeft deze methode als eerste in Nederland (samen met zijn collega Peter Bleumer) verder ontwikkeld en toepasbaar  gemaakt voor het werken met de bredere doelgroep cliënten  met weinig zelfreflectie en inlevingsvermogen.

Mentaliseren en Voice Dialogue

De meeste begeleidingsmethoden, ook Voice Dialogue, veronderstellen dat de cliënt in zekere mate kan reflecteren over zichzelf. Wat te doen als daar nu juist het probleem schuilt? Als de cliënt zich niet goed kan verplaatsen in zijn subpersonen? Dan kunnen mentaliserende gesprekstechnieken helpen.

Zowel MC als VD nodigen de cliënt uit om een pas op de plaats te maken. En naar zichzelf te kijken vanuit een andere positie. In Voice Dialogue spreken we dan van het Gewaarzijn en het Bewuste Ego.

Bij Mentaliserend coachen spreken we van het Observerende Ik, die voelt en denkt over de gedachten, gevoelens, motieven en intenties van zijn hoofdpersoon (zelfreflectie) en ook van andere mensen (inlevingsvermogen). De gesprekstechnieken van MC vormen een uitbreiding van je repertoire als VD-facilitator. Beide methoden vullen elkaar goed aan.

Een kans om je expertise te vergroten!

René Meijer komt voor een korte workshop en een trainingsdag naar Tienen.

De korte workshop van twee uur is bedoeld als kennismaking  met mentaliserend coachen.

Na afloop weet je wat mentaliseren is, wat de achtergronden van een gebrek aan mentaliserend  vermogen zijn en heb je enig inzicht in de aanpak van de methode. Er is geen voorkennis vereist van Voice Dialogue.

De trainingsdag van 9.30 – 17.00 uur gaat uitgebreider op bovenstaande in. Tevens krijg je de gelegenheid om in kleine groepen te oefenen met de basishouding en gesprekstechnieken van mentaliserend coachen. Na afloop weet je wat mentaliseren is, wat de achtergronden van een gebrek aan mentaliserend  vermogen zijn en heb je geoefend met enkele gesprekstechnieken. Voor deze trainingsdag is een basiskennis Voice Dialogue belangrijk.

René Meijer staat garant voor een levendige aanpak. Door middel van ervaringsoefeningen, korte demonstraties en supervisie op oefeningen ben je verzekerd van een leerzame dag.

Achtergrond René Meijer

Het Voice Dialogue Instituut werkt al jaren samen met René Meijer in het kader van de Zomerweek Voice Dialogue, die elk jaar in opleidingscentrum het Balkon in Nederland wordt gehouden.

René Meijer (1956,psycholoog) is mede-eigenaar/directeur van het Balkon en werkt als manager, opleider, senior-trainer en coach met professionals uit profit-, nonprofit- en overheidsorganisaties. Hij specialiseerde zich in training en coaching op het gebied van groepsdynamica, management, teamontwikkeling, dramatechnieken, Voice Dialogue, psychopathologie & mentaliseren en persoonlijke effectiviteit. Hij is o.a. opgeleid in MBT (MentalizationBased Treatment) door MBT Nederland en Anthony Bateman, de grondlegger van MBT. René is co-auteur van de boeken ‘De hei op! Een groepsdynamische aanpak voor teamontwikkeling’ (2015) en ‘Mentaliserend coachen. Bevorder zelfreflectie en inlevingsvermogen in organisaties’ (2016), beiden uitgegeven door Boom uitgevers Amsterdam.

Judith Budde is de co trainer op vrijdag 16 maart.

Plaats en werktijden

Jeugdherberg Blauwput. Martelarenlaan 11 A, Leuven. Deze plek is makkelijk te bereiken met de trein. De jeugdherberg bevindt zich aan de achterzijde van het station van Leuven.

Op donderdag vind de workshop plaats van 19u tot 21 u ( koffie en thee zijn voorzien)
Op vrijdag starten we om 9 u 30 en stoppen we om 17u. Lunch is voorzien.

Tarief  en inschrijven

De kostprijs voor de workshop op  donderdagavond is 40 euro. De traininsgdag op vrijdag kan je volgen voor 200 euro inclusief lunch. Voor de trainingsdag is KMO portefeuille mogelijk.  Je bent ingeschreven van zodra je het inschrijvingsformulier hebt doorgestuurd. Voor de verdere modaliteiten verwijzen we naar de bankgegevens en voorwaarden.