Q For Kwaliteitslabel

Het Qfor kwaliteitslabel wordt uitgereikt aan organisaties die zich  specifiek bezighouden met training en opleiding. Om het certificaat behalen  wordt de tevredenheid gemeten bij je klanten.

In maart 2011 vond op onze vraag  een audit plaats bij de klanten van ons instituut. De resultaten waren  uitmuntend waardoor wij het Qfor label behaald hebben voor de volgende 3 jaar.  De aspecten die bevraagd werden zijn o.a. algemene indruk, voortraject,  uitvoering, relatiemanagement, administratie en prijs-kwaliteitverhouding.

Hier een aantal bevindingen van het auditbedrijf:

“De basisopleiding start  met een intakegesprek. Dit gesprek heeft als doel de opleiding en methodiek toe  te lichten en om een beeld te krijgen over de motivatie en psychologische  stabiliteit van de deelnemer. De aanpak hierbij beoordelen de deelnemers  positief.” “De basisopleidiging biedt een combinatie van theorie en praktijk,  met een grote focus op praktijkoefeningen en ervaringsgericht leren. Het  inhoudelijke en de aanpak is gestructureerd. De lesgeefster begeleidt de  oefeningen die deelnemers uitvoeren. Na de opleiding kunnen ze met het geleerde  aan de slag in hun job. De workshops en bijscholingen worden omschreven als  leerrijk, vernieuwend en interessant. Ook hierbij staat het praktische op de  voorgrond.”

“Over de prijs-kwaliteitverhouding en de verhouding geïnvesteerde tijd versus resultaat  zijn de deelnemers positief tot heel positief.”

“De sterke punten van VDI zijn het professionalisme, de vakbeheersing van de lesgeefster en gastdocenten.  De deelnemers waarderen de wijze waarop de zaakvoerder-lesgeefster met hen  omgaat, namelijk op een respectvolle en betrokken manier. De opleidingen zijn  kwaliteitsvol en worden aangeraden. “ “De deelnemers vinden het positief dat ze  bij VDI aan de bron van de methodologie zitten omdat de lesgeefster werd  opgeleid door de grondleggers van de methodiek en omdat internationale  gastdocenten worden uitgenodigd. De deelnemers vinden de oprichting van een instituut rond ‘Voice Dialogue’ een goed initiatief.”