Op vleugels van troost

De vlinders van verdriet 
die veel hebben geleden
Zij fladderen soms onverwacht
vanuit een ver verleden
Dan troost ik ze met aandacht,
zo kom ik weer in het heden

                                       José Al

Luisteren, inleven, ervaren, doen, laten, overleggen en vragen stellen.

Het is met bijzonder veel plezier dat ik kan aankondigen dat José Al naar Vlaanderen komt. Ik volg haar al een hele tijd via sociale media en ik ben één van de ambassadeurs van haar boeken. Vandaar mijn uitnodiging om haar boeken in Vlaanderen te komen voorstellen tijdens een interactieve inspiratiedag.

José is deze dag onze reisleider en tolk in de diepe en verborgen gelaagdheid van vroegkinderlijke traumatisering door seksueel kindermisbruik in het gezin. Middels haar poëzie, Spoken Word, een lezing, afgewisseld met korte creatieve- en lichaamsgerichte oefeningen die op een vloeiende wijze in het programma zijn verweven zorgt ze voor een gevarieerde, boeiende en rakende dag. Gedragen door 25 jaar ervaring als psychotraumahulpverlener, onderzoeker, docent en ervaringsdeskundige zal zij vanuit haar verschillende rollen en invalshoeken spreken. Binnen de zwaarte van het thema is er vooral ‘lichtheid zonder er luchtig over te doen’.

Deze verdiepende en verbindende dag geeft je de unieke mogelijkheid om de theoretische-  ervarings- en onderzoekskennis te beleven binnen de aansluitende oefeningen en zodoende van binnenuit met elkaar te verbinden. Zo leer je op diepere lagen het vaak ongrijpbare van vroegkinderlijke trauma door seksueel kindermisbruik (nog beter) te begrijpen.

In de loop van deze dag zal ik ook in gesprek gaan met José en één of meerdere delen in haar, zodat de deelnemers een stukje Voice Dialogue werk zien gebeuren en we samen kunnen praten over wat de impact van delenwerk geweest is in haar proces.

Voor wie is deze dag?

Deze dag is voor (al dan niet ervaringsdeskundige) professionals die in aanraking komen met getraumatiseerde kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen in het werk.

Inschrijven

Inschrijven op voorhand is gewenst via het inschrijvingsformulier.

Begeleiders

José Al
Marijke Leys

Wanneer

Woensdag 8 januari 2025 van 10 u tot 16u

Locatie

De Broeikas in Boutersem
Kleine Heidestraat 28E
Neervelp

Aantal deelnemers

Maximum 20 deelnemers.

Kosten

€ 150 per persoon
Inbegrepen: koffie, thee en vegetarische lunch
Inclusief de zesde aangevulde druk van ‘Het bevuilde nest’ en ‘Stille tranen’

Ondersteuning missie José Al

Na aftrek van alle kosten wordt de opbrengst volledig geschonken aan José om haar missie verder te ondersteunen.