Doelgroep

De leertrajecten kunnen voor verschillende doeleinden ingezet worden.

Weet je nog niet zeker of Voice Dialogue bij je past of wil je je nog niet engageren voor een opleiding? Via een individueel leertraject kan je kennismaken met de methodiek.

Eens je gestart bent in de opleiding ( bij ons of in een ander instituut) kan je ook in dit traject stappen. Wil je deel 2 vervolmaken dan is het zelfs een vereiste.

Ook als je al een leertraject volgde en je de opleiding (gedeeltelijk) afrondde ben je nog welkom voor een leertraject bij één van ons om zowel een stukje van je eigen proces verder te zetten of om supervisie te krijgen van je Voice Dialogue werk.

Een traject bestaat uit 4 sessies van anderhalf uur. In deze sessies kunnen de volgende zaken aan bod komen:

  • Zelf gefaciliteerd worden in je persoonlijk proces. Hoe meer je zelf gefaciliteerd wordt, hoe meer subpersonen je leert kennen en hoe beter je werk als Voice Dialogue Facilitator wordt.
  • Een casus inbrengen uit je praktijk, dit kan gaan om een individuele cliënt, een koppel of een trainingsgroep. Niet alleen zullen we de casus bekijken vanuit de Voice Dialogue invalshoek, ook belichten we je eigen reacties naar de cliënt toe. Welke subpersonen zijn er bij jou actief bij deze bepaalde cliënt? Welke bindingspatronen manifesteren zich?
  • Op maat gemaakt pakket op basis van de expertise van één van onze trainers. ( zie info bij de begeleiders verder op deze pagina)
  • Ondersteuning krijgen in de ontwikkeling van lezingen, workshops en trainingen waarin je de Voice Dialogue methode wil verwerken.

Begeleiders

Er zijn 5 begeleiders waar je kan uit kiezen. Je doorloopt het hele traject bij 1 begeleider. Het traject van 4 sessies dient in 1 jaar doorlopen te worden.  Nadien kan je eventueel een nieuw traject aangaan bij een andere  begeleider. We raden dit ook aan omdat je op die manier verschillende stijlen van faciliteren ervaart en daar weer dingen kan uit oppikken voor je eigen praktijk. Je kan er natuurlijk voor kiezen om bij dezelfde begeleider te blijven voor maximum 2 reeksen. Het is immers niet de bedoeling dat de begeleiding een therapeutisch proces wordt.

Elke begeleider kan alle thema’s begeleiden maar er zijn enkele specifieke invalshoeken bij elke trainer. Elke begeleider werkt ook online.

Ann Léonard heeft een praktijk in Kontich, je kan bij haar terecht voor Voice Dialogue sessies, supervisies en ondersteuning bij de creatie van workshops. leonard.ann@telenet.be

Brigitte Dhondt is opgeleid als Somatic Experience Therapeut en Conscious body trainer. Werk je in je praktijk lichaamsgericht dan kan zij je zeker verder ondersteunen. Brigitte heeft praktijk in Gent. ditmoment@gmail.com

Freya Vandenbossche werkt graag met de visuele methode van de duplopopjes en geeft er ook les in. Ze helpt je graag om deze methodiek in je coaching te integreren en andere creatieve werkvormen te ontwikkelen. Freya werkt ook in de ruime omgeving van Gent aangezien de gesprekken doorgaan in haar mobilhome. dewereldvanfreya@proximus.be

Liesbeth Keunen is Kunstzinnig Coach. Naast de gewone Voice Dialogue sessies kan zij de kunstzinnige benadering inzetten waardoor er nog meer verdieping kan ontstaan op een intuïtieve, creatieve manier. Liesbeth heeft een praktijk in Hasselt. liesbethkeunen@hotmail.com

Marijke Leys spitst haar aandacht vooral toe op het werken met het innerlijk kind en gekwetste kindstukken. Werk je veel met trauma in je praktijk, dan kan zij je verder assisteren. Marijke werkt in Tienen. marijke.leys@skynet.be

Tarief  en inschrijven

Het tarief voor het traject bedraagt 460 Euro. Voor de verdere modaliteiten verwijzen we naar de bankgegevens en voorwaarden.

Je krijgt een getuigschrift van dit traject en je kan nadien feedback geven via het evaluatieformulier.

ECP Punten

Al onze opleidingen zijn erkend door de Belgische vereniging voor psychotherapie (BVP) en tellen mee als opleidingspunten voor ECP houders. Vraag je attest bij het volgen van de opleiding. Het individueel leertraject geldt als supervisiepunten.

Begeleiders

Brigitte Dhondt
Freya Van den Bossche
Liesbeth Keunen
Ann Léonard
Marijke Leys

Kosten

€460,-

Live of online