‘Wat is heling?’

Het is met bijzonder veel genoegen dat ik kan aankondigen dat Anne Marsman naar Vlaanderen komt. Ik volg haar al een hele tijd via sociale media en ik steun haar project www.traumanet.nl waar ze op een laagdrempelige manier informatie over trauma bezorgt aan een brede doelgroep.

Anne is opgeleid als psycholoog en lichaamsgericht traumatherapeut, in 2021 promoveerde ze daarnaast op onderzoek naar de langdurige impact van ingrijpende jeugdervaringen. Sinds haar promotie heeft ze voor veel verschillende doelgroepen lezingen en (bij)scholingen gegeven over trauma, de gevolgen, behandeling en herstel. Om kennis en handvatten daarnaast ook voor een breed publiek toegankelijk te maken, richtte ze vorig jaar het online platform Traumanet op.

In de afgelopen 10 jaar leerde ze via verschillende wegen en op allerlei vlakken veel over trauma en heling, niet in de laatste plaats doordat het een thema is dat haar niet alleen professioneel maar vooral ook persoonlijk raakt. En in haar leven meermaals geraakt heeft. Zo ook in het afgelopen jaar, toen ze opnieuw een zware tijd beleefde na een aantal ingrijpende ervaringen. ‘Ervaringsdeskundigheidsbevordering’ noemt ze die periode nu terugkijkend, waarin de begrippen ’trauma’ en ‘heling’ een nieuwe en verdiepende lading hebben gekregen en ze misschien wel nog beter is gaan begrijpen waar die in wezen over gaan.

In deze lezing staat Anne stil bij wat ze tot nu toe zowel professioneel als persoonlijk leerde over trauma, en bij de vragen die ze zichzelf de afgelopen tijd maar weer eens stelde: helen, hoe doe je dat eigenlijk? En wat betekent het om te helen?”

Voor wie is deze middag?

Deze middag is toegankelijk voor een breed publiek van professionals en niet-professionals. Met andere woorden, iedereen is welkom.

Planning van de middag

13u30 – 14 u      Aankomst
14u-15u              Lezing Anne
15u-15u15          Pauze
15u15-16u          Tweegesprek Marijke en Anne en vraagstelling door het publiek

Inschrijven

Inschrijven op voorhand is gewenst via het inschrijvingsformulier.

Spreker

Anne Marsman

Wanneer

Maandag 2 december 2024 van 13u30 – 16u

Locatie

Jeugdherberg De Blauwput
Martelarenlaan 11 – Leuven

Kosten

€ 60 per persoon

Ondersteuning missie Anne Marsman

Na aftrek van alle kosten wordt de opbrengst volledig geschonken aan Anne om de uitbouw van Traumanet verder te ondersteunen