Delen in verlies
Rouw in relatie met jezelf en de ander

Iedere coach of therapeut ontmoet geregeld cliënten die met verlies en rouw geconfronteerd worden na een overlijden, ziekte, verlies van werk of een relatie. Wat gebeurt er tijdens zo’n rouwproces in hun binnenwereld en wat is de impact op de verbinding met de mensen om hen heen? En hoe kunnen we hen als begeleider in zo’n periode bijstaan? Vier gerenommeerde opleidingsinstituten belichten deze vragen vanuit hun eigen intrapsychische of systemische visie en methode. Judith Budde toont hoe de delentaal van Voice Dialogue iemand helpt wegwijs te worden in de veelheid aan innerlijke reacties. Marijke Leys staat stil bij rouwen om wat niet geweest is in het verleden. Tanja van Roosmalen introduceert het begrip levend verlies en wat dat vraagt van je begeleiding. Tot slot vertelt An Hooghe hoe ze gezinnen en koppels helpt om samen te rouwen en verlies met elkaar te delen.
Reken op een interactieve studiedag met inspirerende lezingen en ervaringsgerichte oefeningen om te gebruiken in je praktijk.

Het programma

Verlies dragen met al je ikken. Judith Budde

In Voice Dialogue kijken we naar onszelf als bestaande uit innerlijke delen die allemaal hun eigen rol in je leven spelen. Wanneer we een verlies lijden, reageren de ikken in onze binnenwereld op hun eigen manier. Sommige ikken zijn bezig met het verlies en alle pijn die daarbij komt kijken, anderen willen zo snel mogelijk het leven weer oppakken.
Judith gaat in op de ikken die zich tijdens een rouwproces kunnen manifesteren en op hoe je je client met Voice Dialogue kunt bijstaan in het omgaan met de innerlijke dynamiek in een periode van verlies. Een voordracht aan de hand van persoonlijke verhalen en inzichten uit de praktijk.

Rouwen om wat nooit geweest is. Marijke Leys

Je kunt rouwen om verlies in het heden, je kunt rouwen om wat er nooit meer zal zijn in de toekomst. Maar er is ook rouw om wat er in je verleden niet geweest is. Als mensen beseffen dat de tekorten uit hun jeugd vandaag nog steeds impact hebben, dan is het belangrijk om te separeren van de overlevingsdelen en te rouwen om wat het kind van toen niet gehad heeft.
Marijke legt in haar voordracht de verbinding tussen (vroeg)kinderlijk trauma en rouw in het heden. Ze gaat in op de vraag hoe mensen in hun volwassen leven alsnog een helende ervaring kunnen bieden aan het kind van toen. Je maakt kennis met de weg naar verworven veilige hechting.

Levend verlies – een verlies zonder eindpunt Tanja van Roosmalen

Een beperking bij een kind, een gezinslid dat na een ongeval blijvend letsel overhoudt, een partner met dementie, een ouder die ongeneeslijk ziek is. Het zijn vormen van levend verlies, die zich in de loop van het leven steeds opnieuw aandienen, als een wond die nooit helemaal dichtgaat.
Tanja neemt ons mee in de eigenheid van levend verlies en terugkerende rouw en hoe zich dit vertaalt naar het werken in de praktijk. Daarbij staat ze ook stil bij de vraag welke innerlijke delen er bij de begeleider actief kunnen worden in het werken met deze thematiek.

Rouwen als paar: hoe doen we dit apart én samen? An Hooghe

In koppels en gezinnen rouwt men vaak om dezelfde persoon, maar heeft ieder toch een eigen rouwproces. Mede bepaald door ieders eigen hechtingsstijl zal elke partner op een eigen manier omgaan met het verlies, én moet men ook als koppel op zoek om verschillende rouwprocessen naast elkaar te laten bestaan en toch verbinding te houden met elkaar. Hij/zij rouwt zo anders dan ikzelf, hoe doen we dit samen? Hoe krijgen we dit met elkaar afgestemd en gedeeld? An vertrekt in deze lezing vanuit een relationele blik op rouwprocessen en maakt de vertaling naar de therapeutische praktijk in het werken met paren.

De sprekers

Judith Budde is directeur van de Voice Dialogue Academie (onderdeel van Opleidingscentrum het Balkon in Zutphen). Ze is ruim 20 jaar Voice Dialogue opleider en werkt tevens als coach. Judith is co-auteur van de boeken ‘Ik (k)en mijn ikken’ en van ‘Coachen met Voice Dialogue’. Ook maakte ze de demonstratie- en podcastserie ‘Voice Dialogue bij verlies en rouw’. (www.voicedialogue-academie.nl)

Marijke Leys is al meer dan 20 jaar psychotherapeut en directeur van het Voice Dialogue Instituut dat ze in 2006 oprichtte. Ze is integratief geschoold en erkend EFT therapeut, ze is tevens opgeleid in EMDR en TIST (Janina Fisher). Ze is auteur van de boeken ‘Oog in oog met kwetsbaarheid’ en ‘Kwetsbaarheid als kompas’. (www.voicedialogue.be)

Tanja van Roosmalen werkt als rouw- en verliestherapeut en orthopedagoog in haar praktijk LEF Verliesbegeleiding. Ze begeleidt o.a. ouders die te maken hebben met (levend) verlies van hun kind. Tanja is als trainer verbonden aan het Expertisecentrum Omgaan met Verlies. Samen met twee collega’s schreef ze het boek ‘Een Pleister tegen Tranen’. Op dit moment schrijft ze een boek voor professionals over levend verlies bij ouders van een kind met een beperking. (www.omgaan-met-verlies.nl). 

An Hooghe is klinisch psychologe en relatie- en gezinstherapeute. Ze is de oprichter van het expertisecentrum ‘Verbinding in verlies’. An doctoreerde op het thema communicatie bij rouwende ouders met verschillende internationale publicaties over dit thema. Samen met vijf ouders schreef ze ook het boek ‘Anders Nabij, de stille kracht van ouders na de dood van hun kind’. Ze is de bezieler van de ‘Community Verbinding in Verlies’ waarbij ze professionals samen brengt die gepassioneerd willen bijdragen aan de evoluties binnen de palliatieve zorg, afscheid en rouwzorg, in Vlaanderen en Nederland. (www.verbindinginverlies.be).

De organisatie van deze studiedag is in handen van: Voice Dialogue Instituut, Verbinding in Verlies, Voice Dialogue Academie en Expertisecentrum Omgaan met Verlies.

Datum en tijd

Maandag 16 september 2024
Van 10 u tot 17 u

Locatie

Conferentiecentrum en Leerhotel Bovendonk in Hoeven
(tussen Roosendaal en Breda)
https://www.bovendonk.nl/nl/

Organisatie

Voice Dialogue Academie
Verbinding in verlies
Expertisecentrum Omgaan met verlies
Voice Dialogue Instituut

Sprekers

Judith Budde
Marijke Leys
Tanja van Roosmalen
An Hooghe

Kosten

235 euro incl. lunch en borrel, bij inschrijving voor 1 maart 2024 geldt de early-bird prijs van 190 euro

Inschrijven

www.omgaan-met-verlies.nl/deleninverlies