Doelgroep

Coaches en therapeuten die interesse hebben om te weten te komen hoe je Voice Dialogue kan inzetten als je merkt dat je cliënt verandering tegenhoudt.

Inhoud van de online sessie

In geen enkel boek over Voice Dialogue zal je het woord weerstand of blokkade tegenkomen. Als een cliënt een bepaalde beweging tegenhoudt dan vragen we ons steeds af wie het is in de innerlijke bus die met goede bedoelingen komt afremmen. We onderzoeken die stem met mildheid en creëren net daardoor mogelijkheden om de cliënt toch weer nieuwe stappen te laten zetten.

Het concept van poortwachters werd zeer goed uitgediept door mijn collega Judith Hendin die onderzoek deed naar de redenen waarom cliënten niet klaar waren om lichaamsgerichte therapie aan te vatten. Ze ontdekte een heleboel poortwachters. In mijn eigen boek, Oog in oog met kwetsbaarheid, heb ik enkele van die beschermers in het licht gezet als het gaat om mensen die nog steeds de gevolgen dragen van trauma’s uit het verleden. De poortwachters van herinneringen, emoties en schaamte komen aan bod.

Ook als je geen Voice Dialogue inzet in je praktijk spelen deze poortwachters toch een rol. Je wil bijvoorbeeld een nieuwe oefening doen met je cliënt of je geeft een huistaak mee en je merkt dat de beweging stokt. De cliënt gebruikt ogenschijnlijk excuses, is de taak vergeten, of daagt te laat of niet op voor het volgende gesprek.

In deze zoom sessie geef ik uitleg over de poortwachters, belicht ik de verschillende types en reik ik je een methode aan om deze stem te honoreren zodat je toch weer een volgende stap kan zetten. Voorkennis over Voice Dialogue is niet nodig maar mag natuurlijk wel. Na de theoretische uitleg is er ook ruimte voor vragen uit je praktijk.

Inschrijven op voorhand is gewenst via het inschrijvingsformulier.

Begeleider

Marijke Leys

Datum en tijd

VOLZET maandag 23 november van 20 u tot 21u30 via Zoom
VOLZET tweede datum: dinsdag 24 november van 20 u tot 21u30 via Zoom
VOLZET derde datum: vrijdag 4 december van 14u tot 15u30 via Zoom

Aantal deelnemers

Maximum 20

Kosten

35 Euro