Inhoud

Mensen worstelen vaak met dilemma’s of keuzes die ze moeten of willen maken in hun loopbaan. De slinger kan dan nogal eens heen en weer blijven gaan waardoor het moeilijk is om de knoop door te hakken. Voice Dialogue helpt om zicht te krijgen op de vaak tegenstrijdige innerlijke stemmen. Sommige stemmen zoals een behoudsgezinde, een harde werker, een perfectionist of een vermijder halen de bovenhand omdat er een oude kwetsuur aan ten grondslag ligt. Ook al heb je maar enkele sessies de tijd in een loopbaancoaching, toch kan je traumasensitief werken door de oude kwetsuur te belichten, het begrip te verhogen voor de vastgeroeste patronen om zo de cliënt te helpen bewuste en nieuwe keuzes te maken. In deze workshop krijg je een kort routeplan aangereikt om cliënten te brengen bij de kern van hun vraagstuk en een eerste stap naar beweging te zetten.

Voorkennis van Voice Dialogue is niet vereist.

Aspecten die aan bod komen:

  • introductie in Voice Dialogue
  • duiding over de impact van onderliggende kwetsuren
  • een eigen loopbaanthema bekijken aan de hand van delentaal en specifieke coachende vragen
  • casuïstiek uit mijn eigen praktijk ter ondersteuning van de theorie

Doelgroep

Coaches, loopbaan- en outplacementcoaches, HR professionals

Inschrijven

Je bent ingeschreven van zodra je het inschrijvingsformulier hebt doorgestuurd. Voor de verdere modaliteiten verwijzen we naar de bankgegevens en voorwaarden.

Trainer

Marijke Leys

Duur van de workshop en data

Online op donderdag 26 september 2024
Van 9 u tot 12u30

Kosten

90  Euro