KMO Portefeuille in Vlaanderen

Het Voice dialogue instituut is erkend als dienstverlener binnen de  KMO-portefeuille. Dit wil zeggen dat je als zelfstandige, vrij beroeper of als  KMO subsidies kan krijgen voor onze opleidingen en workshops.

Vanaf 14 juli 2021 is de subsidieregeling veranderd!

Enkel beoefenaars van gezondheidsberoepen en paramedische beroepen kunnen nog gebruik maken van KMO portefeuille bij het volgen van opleidingen ter verbetering van het mentaal welzijn ( waar Voice Dialogue onder valt).

Concreet gaat het over de volgende diploma’s en uitoefeningen (aantoonbaar via NACE codes) : klinische psychologie, klinische orthopedagogie, psychotherapeuten met verworven rechten,  diëtiek, ergotherapie, logopedie, geneeskunde, specialismen in geneeskunde, kinesitherapie, verpleegkunde, zorgkunde, vroedkunde,  homeopathie, chiropraxie, osteopathie, acupunctuur, audiologie, tandartsen en apothekers ( zie de lijst van de overheid).

Een deelnemer met een diploma bemiddeling, counseling of coaching komt niet meer in aanmerking voor subsidie met de KMO-portefeuille vanaf 14 juli 2021; contacteer bij twijfel steeds VLAIO .

Wat betreft de psychotherapeuten met verworven rechten verwijs ik naar  art. 68/2/1 e.v. van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Concreet betekent dit dat je houder moet zijn van een bachelor diploma en een 4 jarige therapeuten opleiding hebben afgerond die ten laatste in het academiejaar 2016-2017 is gestart. Of dat je een 4 jarige psychotherapie opleiding voltooide voor september 2016 en je Bacheloropleiding ten laatste in het academiejaar 2016-2017 bent gestart.

Dit is de volledige paragraaf

§ 5. In afwijking op de §§ 2 tot 4 kunnen ook niet-beroepsbeoefenaars de psychotherapie uitoefenen mits naleving van volgende cumulatieve voorwaarden :
    De in het eerste lid bedoelde personen ressorteren bovendien onder één van de volgende categorieën :
   a) zij die uiterlijk in de loop van het academiejaar 2015-2016 hun studies hebben beëindigd onder volgende cumulatieve voorwaarden :
   1° zij hebben een opleiding van minimaal bachelorniveau met vrucht beëindigd;
   2° zij hebben een specifieke opleiding in de psychotherapie met vrucht volbracht aan een instelling;
   3° zij kunnen uiterlijk op 1 september 2018 een bewijs voorleggen van uitoefening van de psychotherapie;
   b) zij die een specifieke opleiding in de psychotherapie op 1 september 2016 hebben aangevat of tijdens het academiejaar 2016-2017 aanvatten onder volgende cumulatieve voorwaarden :
   1° zij hebben een opleiding van minimaal bachelorniveau met vrucht beëindigd;
   2° zij hebben een specifieke opleiding in de psychotherapie met vrucht volbracht aan een instelling;
   c) zij die een opleiding van minimaal bachelorniveau hebben aangevat op 1 september 2016 of tijdens het academiejaar 2016-2017 aanvatten onder volgende cumulatieve voorwaarden :
   1° zij hebben een opleiding van minimaal bachelorniveau met vrucht beëindigd;
   2° zij hebben de specifieke opleiding psychotherapie zoals bedoeld in § 3, eerste lid, met vrucht beëindigd;
   3° zij hebben tevens een professionele stage gevolgd, zoals bedoeld in § 3, tweede lid.

Kleine ondernemingen krijgen nog een subsidie van 30%. Het subsidiebudget is maximum 7500 Euro per jaar.

Om te genieten  van dit financieel voordeel is het noodzakelijk dat je je registreert op de website van KMO-portefeuille.

Er zijn verschillende stappen te doorlopen:

  • jezelf registreren om een “federaal token” te krijgen
  • jezelf als persoon registreren
  • je onderneming registreren
  • je subsidie aanvragen

Er staat uitgebreide informatie op de website van KMO-portefeuille en je kan met al je vragen  terecht op het gratis telefoonnummer 1700.

Erkenningsnummer VDI

DV. O110293 ( hoofdletter O na het punt)