Doelgroep

Coaches, therapeuten, bemiddelaars en leidinggevenden die interesse hebben om te weten te komen hoe je aan de slag kan gaan met ergernissen bij jezelf of anderen.

Inhoud van de online sessie

Iedereen ergert zich wel eens aan iemand anders. De ander is te traag, neemt geen verantwoordelijkheid op, is dominant of net te volgzaam. Het stoort je en er ontstaat afstand. Als het om een collega gaat wordt samenwerken moeilijker. Gaat het om je partner, dan kan de liefde in gevaar komen. Dat wat eerst zo aanlokkelijk was wordt een doorn in het oog.

In deze sessie bekijken we ergernissen met de Voice Dialogue bril. Twee innerlijke bussen ontmoeten elkaar en dat geeft soms wrijving. Vaak is de ander  drager van iets waar jij wat meer kan van gebruiken.  Om dat te beseffen en er iets mee te doen helpt het om met nieuwsgierigheid te onderzoeken waarom ik de dingen doe zoals ik ze doe en van daaruit mijn blik te openen voor de realiteit van de ander.

Ik reik een stappenplan aan om de ergernis te ontrafelen en een opstap te maken naar een Voice Dialogue sessie. Je kan tijdens de sessie ook een eigen voorbeeld uitwerken. Ik belicht tevens het verschil met de methode van het kernkwadrant.

Enige voorkennis van Voice Dialogue is handig maar niet noodzakelijk.

Inschrijven op voorhand is gewenst via het inschrijvingsformulier.

Begeleider

Marijke Leys

Datum en tijd

maandag 1 maart 2021 van 20 u tot 21u30 via Zoom

Aantal deelnemers

Maximum 25

Kosten

35 Euro